bvl image

PRIVACYVERKLARING

§ 1 Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens

(1) Persoonsgegevens zijn alle gegevens die aan u persoonlijk gerelateerd kunnen worden, bijv. naam, adres, e-mailadressen, gebruikersgedrag.

(2) Verwerkingsverantwoordelijke volgens art. 4 lid 7 EU van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is:

Bernard van Lengerich Maschinenfabrik GmbH & Co. KG
Grenzstr. 16
48488 Emsbüren
Tel.:  +49 5903 951 – 0
Fax.: +49 5903 951– 34
E-mail: info@bvL-group.de
Zieh: Impressum

U kunt onze functionaris gegevensbescherming bereiken op datenschutzbeauftragter@bvl-group.de of op ons postadres met de toevoeging "der Datenschutzbeauftragte". De verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevensbescherming is de functionaris gegevensbescherming van de Bernard von Lengerich-groep:

Mevrouw Sabrina Daniel
datenschutzbeauftragter@bvl-group.de

(3) Wanneer u per e-mail of via een contactformulier contact met ons opneemt, worden de door u verstrekte gegevens (uw e-mailadres, evt. naam en telefoonnummer) door ons opgeslagen om uw vragen te kunnen beantwoorden. Wij verwijderen de gegevens die in dit verband ontstaan nadat de opslag niet langer is vereist of wij beperken de verwerking indien er wettelijke bewaarplichten bestaan. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

(4) Indien wij voor afzonderlijke functies van ons aanbod gebruik maken van dienstverleners of uw gegevens voor reclamedoeleinden willen gebruiken, zullen wij u onderstaand gedetailleerd over de betreffende processen informeren. Daarbij vermelden wij ook de gespecificeerde criteria voor de opslagperiode.

 

§ 2 Uw rechten

(1) U hebt de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • recht op informatie,
 • recht op correctie of wissen,
 • recht op beperking van de verwerking,
 • recht op bezwaar tegen de verwerking,
 • recht op gegevensoverdracht.

(2) U hebt bovendien het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming over onze verwerking van uw persoonsgegevens.

 

§ 3 Het verzamelen van persoonsgegevens bij bezoek aan onze website

(1) Bij louter informatief gebruik van de website, d.w.z. als u zich niet registreert of anderszins informatie aan ons doorgeeft, verzamelen wij alleen de persoonsgegevens die uw browser aan onze server doorgeeft. Als u onze website wilt bekijken, verzamelen wij de volgende gegevens, die voor ons technisch noodzakelijk zijn om onze website aan u te tonen en de stabiliteit en veiligheid ervan te waarborgen (rechtsgrond is art. 6 lid 1sub f van de AVG):

 • IP-adres
 • Datum en tijd van de aanvraag
 • Tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT)
 • Inhoud van de aanvraag (concrete pagina)
 • Toegangsstaus/HTTP-statuscode
 • telkens hoeveelheid overgedragen gegevens
 • Website, waar de aanvraag van afkomstig is
 • Browser
 • Besturingssysteem en bijbehorende interface
 • Taal en versie van de browsersoftware.

(2) Naast de bovengenoemde gegevens worden cookies op uw computer opgeslagen wanneer u onze website gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw harde schijf worden opgeslagen aan de hand van de browser die u gebruikt en die de partij die de cookie instelt (in dit geval ons) bepaalde informatie verschaffen. Cookies kunnen geen programma's uitvoeren of virussen overbrengen naar uw computer. Zij dienen om het internetaanbod als geheel gebruiksvriendelijker en doeltreffender te maken.

 

§ 4 Andere functies en aanbiedingen van onze website

(1) Naast het puur informatieve gebruik van onze website bieden wij verschillende diensten aan, waarvan u gebruik kunt maken als u hierin geïnteresseerd bent. Dit vereist gewoonlijk dat u verdere persoonsgegevens verstrekt die wij gebruiken om de desbetreffende dienst te verlenen en waarop de bovengenoemde beginselen inzake gegevensverwerking van toepassing zijn.

(2) In sommige gevallen maken wij gebruik van externe dienstverleners om uw gegevens te verwerken. Zij zijn zorgvuldig door ons geselecteerd en met een opdracht voorzien, zijn gebonden aan onze instructies en worden regelmatig gecontroleerd.

(3) Bovendien kunnen wij uw persoonsgegevens aan derden doorgeven als wij samen met partners acties, prijsvragen, contracten of soortgelijke diensten aanbieden. U krijgt hierover meer informatie wanneer u uw persoonsgegevens verstrekt of hieronder in de beschrijving van het aanbod.

(4) Indien onze dienstverleners of partners gevestigd zijn in een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER), zullen wij u in de beschrijving van het aanbod informeren over de gevolgen van deze omstandigheid.

 

§ 5 Bezwaar of herroeping tegen de verwerking van uw gegevens

(1) Indien u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw gegevens, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken. Een dergelijke herroeping heeft gevolgen voor de toelaatbaarheid van de verwerking van uw persoonsgegevens nadat u deze aan ons kenbaar hebt gemaakt.

(2) Wanneer wij de verwerking van uw persoonsgegevens baseren op de belangenafweging, kunt u bezwaar maken tegen de verwerking. Dit is het geval wanneer de verwerking niet noodzakelijk is, met name voor de uitvoering van een overeenkomst met u, hetgeen door ons telkens wordt aangetoond in de onderstaande beschrijving van de functies. Bij de uitoefening van een dergelijk bezwaar zullen wij u vragen de redenen uit te leggen waarom wij uw persoonsgegevens niet op de door ons uitgevoerde wijze zouden mogen verwerken. In het geval van uw gemotiveerd bezwaar is, zullen wij de situatie opnieuw bekijken en ofwel de gegevensverwerking stopzetten of aanpassen, ofwel u onze dwingende legitieme redenen tonen op basis waarvan wij de verwerking zullen voortzetten.

(2) Wanneer wij de verwerking van uw persoonsgegevens baseren op de belangenafweging, kunt u bezwaar maken tegen de verwerking. Dit is het geval wanneer de verwerking niet noodzakelijk is, met name voor de uitvoering van een overeenkomst met u, hetgeen door ons telkens wordt aangetoond in de onderstaande beschrijving van de functies. Bij de uitoefening van een dergelijk bezwaar zullen wij u vragen de redenen uit te leggen waarom wij uw persoonsgegevens niet op de door ons uitgevoerde wijze zouden mogen verwerken. In het geval van uw gemotiveerd bezwaar is, zullen wij de situatie opnieuw bekijken en ofwel de gegevensverwerking stopzetten of aanpassen, ofwel u onze dwingende legitieme redenen tonen op basis waarvan wij de verwerking zullen voortzetten.

 

§ 6 Gebruik van ons portaal

(1) Als u ons portaal wilt gebruiken, moet u zich registreren door uw e-mailadres, een wachtwoord naar keuze en een gebruikersnaam naar keuze in te voeren. Er is geen verplichting om u eigen naam te gebruiken, het gebruik van een pseudoniem is mogelijk. Wij gebruiken de zogenaamde dubbel opt-in-methode voor registratie, d.w.z. dat uw registratie pas is voltooid nadat u uw registratie hebt bevestigd door te klikken op de link in een bevestigingsmail die u voor dit doel wordt toegezonden. Als uw bevestiging niet binnen [24 uur] is ontvangen, wordt uw inschrijving automatisch uit onze database verwijderd. Het verstrekken van bovengenoemde gegevens is verplicht, alle andere informatie kan vrijwillig worden verstrekt door gebruik te maken van ons portaal.

(1) Als u ons portaal wilt gebruiken, moet u zich registreren door uw e-mailadres, een wachtwoord naar keuze en een gebruikersnaam naar keuze in te voeren. Er is geen verplichting om u eigen naam te gebruiken, het gebruik van een pseudoniem is mogelijk. Wij gebruiken de zogenaamde dubbel opt-in-methode voor registratie, d.w.z. dat uw registratie pas is voltooid nadat u uw registratie hebt bevestigd door te klikken op de link in een bevestigingsmail die u voor dit doel wordt toegezonden. Als uw bevestiging niet binnen [24 uur] is ontvangen, wordt uw inschrijving automatisch uit onze database verwijderd. Het verstrekken van bovengenoemde gegevens is verplicht, alle andere informatie kan vrijwillig worden verstrekt door gebruik te maken van ons portaal.

(3) Als u het portaal gebruikt, kunnen uw gegevens toegankelijk worden voor andere deelnemers aan het portaal, overeenkomstig de contractuele prestaties. Niet-geregistreerde leden ontvangen geen informatie over u. Uw gebruikersnaam en foto zijn zichtbaar voor alle geregistreerde leden, ongeacht of u deze hebt vrijgegeven. Uw volledige profiel met de gegevens die u hebt vrijgegeven is daarentegen zichtbaar voor alle leden die u als persoonlijk contact hebt bevestigd. Als u inhoud beschikbaar maakt voor uw persoonlijke contacten die u niet door middel van een privébericht verstuurt, kan deze inhoud door derden worden bekeken, mits uw persoonlijke contactpersoon daarvoor toestemming heeft gegeven. Als u bijdragen plaatst in openbare groepen, zijn deze zichtbaar voor alle geregistreerde leden van het portaal.

(4) Om ongeoorloofde toegang van derden tot uw persoonsgegevens, met name financiële gegevens, te voorkomen, wordt de verbinding versleuteld met behulp van TLS-technologie.

 

§ 7 Gebruik van Google Analytics

Voor zover u toestemming heeft gegeven, maakt deze website gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google LLC. De verantwoordelijke dienstverlener in de EU is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google").

Omvang van de verwerking
Google Analytics maakt gebruik van cookies die een analyse van uw gebruik van onze websites mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel naar een server van Google in de VS gezonden en daar opgeslagen.
Wij maken gebruik van de functie 'anonymizeIP' (zogenaamde IP-masking): Door de activering van de IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen van de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte van tevoren ingekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS overgedragen en daar ingekort. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google gecombineerd.
Tijdens uw bezoek aan de website worden onder meer de volgende gegevens verzameld:

 • de pagina's die u hebt bezocht, uw "klikpad".
 • het bereiken van "website-doelen" (conversies, bv. registraties voor nieuwsbrieven, downloads, aankopen)
 • uw gebruikersgedrag (bijvoorbeeld klikken, verblijfsduur, bounce rates)
 • uw locatie (regio) bij benadering
 • uw IP-adres (in verkorte vorm)
 • technische informatie over uw browser en de door u gebruikte eindapparaten (bv. taalinstelling, beeldschermresolutie)
 • uw internetprovider
 • de referrer URL (via welke website/reclamedrager u op deze website terecht bent gekomen)


Doeleinden van de verwerking
In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website (onder pseudoniem) te evalueren en om rapporten over de activiteit op de website samen te stellen. De rapporten van Google Analytics worden gebruikt om de prestaties van onze website en het succes van onze marketingcampagnes te analyseren.

Ontvanger
De ontvanger van de gegevens is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland die met de verwerking hiervan is belast. Hiervoor hebben wij een overeenkomst voor gegevensverwerking gesloten met Google. Google LLC, gevestigd in Californië, VS, en, evt. de Amerikaanse autoriteiten hebben toegang tot de door Google opgeslagen gegevens.

Overdracht aan derde landen
Een overdracht van gegevens aan de VS kan niet worden uitgesloten.

Opslagduur
De door ons verzonden en aan cookies gekoppelde gegevens worden maximaal 2 jaar bewaard. De gegevens waarvan de bewaartermijn is verstreken, worden eenmaal per maand automatisch gewist.

U kunt bovendien het verzamelen van door de cookie gegenereerde gegevens die verband houden met uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door:

a. geen toestemming te geven voor het plaatsen van de cookie of
b. HIER de browser add-on om Google Analytics uit te schakelen te downloaden en te installeren.

U kunt ook voorkomen dat cookies worden opgeslagen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen. Als u uw browser echter zo instelt dat alle cookies worden geweigerd, kunt u op deze en andere websites een beperkte functionaliteit ervaren.

Rechtsgrond en mogelijkheid tot herroeping
voor deze gegevensverwerking is uw toestemming conform art. 6 lid 1 sub a van de AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken door de cookie-instellingen op te roepen en daar uw keuze te wijzigen. Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden van Google Analytics en het gegevensbeschermingsbeleid van Google vindt u op https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/nl/ en op https://policies.google.com/?hl=nl.

 

§ 8 Gebruik van YouTube

Wij men gebruik YouTube-video's op onze website. YouTube is een dienst van LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS en behoort tot Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS

Omvang van de verwerking
YouTube wordt geïntegreerd door de dienst op onze website op te nemen met behulp van een zogenaamd "iFrame". Bij het laden van dit iFrame verzamelt YouTube resp. Google eventueel informatie en verwerkt deze. Deze informatie kan ook persoonsgegevens omvatten. Persoonsgegevens worden pas doorgegeven nadat toestemming is gegeven en de video's zijn afgespeeld. Hierbij kan niet worden uitgesloten dat YouTube resp. Google de informatie ook doorgeeft aan een server in derde land. Wij verzamelen zelf geen gegevens wanneer u bij ons een YouTube-video bekijkt.

Doeleinden van de verwerking
Wij integreren YouTube in onze website om verschillende video's aan u te kunnen presenteren, zodat u deze direct op onze website kunt bekijken.

Ontvanger
Ontvanger van de gegevens zijn YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS en evt. Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Hiervoor hebben wij een overeenkomst voor gegevensverwerking gesloten met de aanbieders.

Overdracht aan derde landen
Hierbij kan niet worden uitgesloten dat YouTube resp. Google de persoonsgegevens ook doorgeeft aan een server in derde land.

Opslagduur
De gegevens worden maximaal 18 jaar opgeslagen. De gegevens waarvan de bewaartermijn is verstreken, worden eenmaal per maand automatisch gewist.

Rechtsgrond en mogelijkheid tot herroeping
De gegevensverwerking vindt uitsluitend plaats met uw toestemming, art. 6 lid 1 sub a van de AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken door de cookie-instellingen op te roepen en daar uw keuze te wijzigen. Zie de privacyverklaring voor meer informatie over het doel en de omvang van het verzamelen en verwerken van gegevens door YouTube. Daar krijgt u ook verdere informatie over uw rechten en instellingsmogelijkheden om uw privacy te beschermen: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

 

§ 9 Bescherming van persoonsgegevens bij sollicitaties en gedurende de sollicitatieprocedure

De verwerkingsverantwoordelijke verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van sollicitanten om de sollicitatieprocedure af te kunnen wikkelen. De verwerking kan ook elektronisch plaatsvinden. Dit is met name het geval indien een sollicitant de sollicitatiedocumenten elektronisch, bijvoorbeeld per e-mail of via een contactformulier op de website, naar de verwerkingsverantwoordelijke stuurt. Indien de verwerkingsverantwoordelijke een arbeidsovereenkomst sluit met een sollicitant, worden de verstrekte gegevens in verband met de afwikkeling van de arbeidsrelatie opgeslagen met inachtneming van de wettelijke bepalingen.

Indien de verwerkingsverantwoordelijke geen arbeidsovereenkomst met de sollicitant sluit, worden de sollicitatiedossiers twee maanden na de kennisgeving van het afwijzingsbesluit automatisch gewist, indien de verwerkingsverantwoordelijke geen andere rechtmatige belangen heeft om de gegevens niet te wissen. Een ander rechtmatig belang in deze zin is bijvoorbeeld een bewijsplicht in een procedure op grond van de Algemene wet Gelijke behandeling (AWGB).

Sollicitanten hebben het recht om hun toestemming voor verwerking te allen tijde in te trekken. Van toepassing zijn art. 88 van de AVG en § 26 van de BDSG (Duitse federale wet op de gegevensbescherming).

 

§ 10 Aanwijzing voor personen jonger dan 16 jaar

Onze website is niet gericht op kinderen jonger dan 16 jaar en wij zullen niet opzettelijk persoonsgegevens van kinderen jonger dan 16 jaar verzamelen, gebruiken, ter beschikking stellen of anderszins verwerken.

Daarom vragen wij personen jonger dan 16 jaar ons geen persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld naam, adres en e-mailadres) te sturen. Als je jonger bent dan 16 en een vraag wilt stellen of deze website wilt gebruiken op een manier waarvoor je persoonlijke informatie moet verstrekken, vraag dan je ouders of voogd om dit namens jou te doen.

 

§ 11 Wijzigingen van deze verklaring

Van tijd tot tijd kunnen wij wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring. Als wij wezenlijke wijzigingen doorvoeren in deze privacyverklaring en de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens gebruiken, zullen wij deze wijzigingen op deze pagina bekendmaken en ons best doen om u van alle wezenlijke wijzigingen op de hoogte te stellen. Controleer regelmatig ons privacybeleid.

Informatieplichten
Om te voldoen aan onze informatieplicht op grond van artikel 13 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), verstrekken wij u graag onderstaande informatie over bescherming van persoonsgegevens:

Informatieplichten van alle categorieën