bvl image

Stationaire voermengwagens van BvL met één of twee mengvijzels zijn verkrijgbaar in de volumes 6,5 - 30 m³.

V-MIX FIX STATIONAIRE VOERMENGWAGEN - DE VASTE VOERMENGER

STATIONAIRE VOEMENGWAGEN

Een mobiele voermengwagen is niet voor elk bedrijf de ideale oplossing. Desondanks moet er een voermengwagen komen. Voer ter plaatse mengen - dat is mogelijk met de stationaire voermengwagen V-MIX Fix Plus van BvL.

Als toevoersysteem voor voerautomaten, als losmaak-unit voor stropellets of andere stationaire toepassingen - de staande menger kan optioneel worden aangepast aan de eisen en omstandigheden van de betreffende stal.

VIJZEL OPTIMAAL AANGEPAST AAN DE MENGKUIP

Of het nu gaat om voermengwagens met 1- of 2 vijzels - het hart van de stationaire voermengwagen V-MIX Fix is de Power-mengvijzel. Deze overtuigt door een behoedzaam en soepel mengproces van de vulling in de mengkuip. Zo blijft de structuur in het voer zo goed als mogelijk behouden. De Power-mengvijzel van de stationaire voermengwagen is altijd optimaal aangepast aan de vorm van de mengkuip - zo klein als mogelijk, maar zo groot als nodig. Zodoende kan de hele voermengwagen ten volle benut worden, ongeacht het volume, zonder afbreuk te doen aan de vereiste mengkwaliteit. Dit bespaart niet alleen tijd, maar ook geld. Overigens: Voor de verschillende soorten voer kan de mengvijzel via de mesverstelling telkens optimaal worden ingesteld.

WAAROM IS DE STRUCTUUR IN HET VOER ZO BELANGRIJK?

Het vee heeft structuur nodig in het voer om te herkauwen. Want zo blijft de optimale pH-waarde in de pens behouden. Bovendien neemt het risico op gezondheidsproblemen, zoals labmaagverplaatsing af, neemt de voeropname toe en kan de algehele voerefficiëntie worden verbeterd.

LIEFST NIET OVERLOPEN

Zoals elke BvL-voermengwagen is ook de stationaire voermengwagen V-MIX Fix standaard voorzien van een vastgelaste stroring. Deze voorkomt dat het te mengen materiaal tijdens het mengen over de rand van de bak valt. En voer dat over de rand valt, zou vooral bij deze stationair opgestelde voermengwagen ergerlijk en vervelend, zijn, omdat het dan weer verwijderd moet worden. Daarnaast zorgt de constructie voor een uiterst stevige afsluiting van de bak.

DOSERING NAAR BEHOEFTE COMBINEREN

Stationaire voermengwagens van BvL kunnen worden voorzien van verschillende doseersystemen. Hierbij kan het voer eenvoudig uit een doseeropening aan de zijkant worden gedoseerd met het gepatenteerde EDS-systeem (Exact Dosing System) van BvL of het kan worden gecombineerd met andere systemen via transportelevatoren, zoals bijvoorbeeld de speciale voerband van Eder GmbH.

De stationaire voermengwagen – nog vóór of in de stal opgebouwd – kan het groen- of mengvoer direct doseren op de tot 100 m lange voerband. En deze voeraanvoer transporteert het basisvoer rechtstreeks naar de dieren. Ook onze partner Fjøssystemer kan u wat geautomatiseerd voeren betreft perfect adviseren.

LEDIGINGSMODUS

En na het lossen van het voer? Dan biedt de optionele ledigingsmodus van BvL een schone lediging van de voermengwagen, zodat het voer losgeslingerd wordt van de mengvijzel. Op die manier kan de boer de mengwagen eenvoudig en gemakkelijk voorbereiden voor de volgende vulling en de stationaire mengwagen geheel schoon ledigen. Stationaire voermengwagens lossen de taken ter plaatse op. De toepassingen zijn verschillend. Ongeacht of het nu gaat om weinig ruimte of de noodzaak van integratie in bestaande installatietechniek (zoals bijv. bandvoersystemen).