bvl image
Flexibles Futtermanagement mit System

De V-CONNECT Dairy Feeder van BvL zorgt met nieuwe functionaliteiten voor maximale efficiëntie

FLEXIBEL VOERMANAGEMENT MET SYSTEEM

Om modern en efficiënt te kunnen voeren, is het noodzakelijk dat men altijd een overzicht heeft van de betreffende voergegevens. Het beproefde voermanagementsysteem V-CONNECT Dairy Feeder van BvL biedt hiervoor de beste voorwaarden. Volgens gebruikers helpt het systeem om de afzonderlijke componenten preciezer te laden. Dit bespaart geld, omdat wordt voorkomen dat een te hoge dosering van dure componenten wordt toegepast. Daarnaast hoeven ook geen bonnen voor het voeren meer te worden meegenomen. Het rantsoen wordt overzichtelijk in het display weergegeven en de hoeveelheden voer kunnen indien nodig in het systeem worden aangepast. Alle voergegevens worden bovendien permanent en begrijpelijk in de Cloud in real time opgeslagen en staan op elk moment en overal ter beschikking. Door technische uitbreidingen zijn in het systeem waardevolle functionaliteiten toegevoegd.

Zo biedt de V-CONNECT Dairy Feeder bijvoorbeeld een optimaal voorraadoverzicht. Hierdoor heeft de gebruiker overzicht over de voervoorraden en het voerverbruik en kan hij heel eenvoudig zien hoe lang een bepaald voer voor het huidige voerproces nog ter beschikking staat. Met kleuraanduidingen geeft het systeem een dringende behoefte direct in het overzicht weer. Daarnaast informeert het de gebruiker over de actuele inkoopprijzen en de geschiedenis.

Bovendien maakt het voermanagementsysteem van BvL het berekenen mogelijk van de FCE (Feed Conversion Efficiency – een kengetal voor het berekenen van de efficiëntie bij het voeren en van de IOFC (Income Over Feed Cost – overeenkomstig de melkopbrengst minus de voerkosten). Deze kengetallen geven uitsluitsel over de rendabiliteit van het bedrijf, de gezondheid van de dieren en het voeren. Daarnaast maken ze benchmarking mogelijk, zowel regionaal als ook nationaal en internationaal. De V-CONNECT Dairy Feeder registreert zowel voerhoeveelheden als ook voerresten en berekent zodoende de werkelijke, dagelijkse opname van de hoeveelheid droge stof door de dieren, waaruit de FCE en IOFC in combinatie met de melkopbrengst ontstaat. Dit gebeurt automatisch tijdens de voerroutine en maakt zodoende bedrijfsanalyses makkelijker.

Voornamelijk met het matrix-rapport, een nieuw soort rapport in Excel, kan de bedrijfsleider de individuele bedrijfskengetallen, zoals bijvoorbeeld voerverbruik per diergroep of voerkosten per totale hoeveelheid voer gedurende een bepaalde periode naar keuze bedrijfsspecifiek filteren en analyseren. Hiermee kan de gebruiker de belangrijkste gegevens voor zijn bedrijf individueel samenstellen. Daardoor voldoet de V-CONNECT Dairy Feeder volgens het motto "Voor mij gemaakt" aan de BvL-eis om aan de hoogst mogelijke individualiteit te voldoen.

Een andere technische bijzonderheid biedt de V-CONNECT Dairy Feeder met de premix-functie als subfunctie van de rantsoenaanmaak. Bij een premix gaat het om een (voor-)mengsel van meerdere voercomponenten. De premix wederom wordt als een zelfstandige mengvoercomponent in het voerrantsoen opgenomen. De bijzonderheid van deze functionaliteit in de voersoftware van de V-CONNECT Dairy Feeder bestaat uit het feit dat de afzonderlijke voercomponenten van de premix op de juiste manier in het voorraadoverzicht en de kostenregistratie worden gedocumenteerd. Afzonderlijke componenten van de premix en de premix-component zelf worden als zodanig gekenmerkt en hoeven in de kosten- en voorraadbepaling "enkel" dienovereenkomstig te worden geregistreerd.

Ook de directe interface-uitwisseling met fodjan en de vele analysemogelijkheden dienen om een en ander makkelijker te maken. De V-CONNECT Dairy Feeder biedt de gebruiker bijvoorbeeld een gedigitaliseerd voermanagement met snelle gegevenskoppeling.

Op een bijzonder detail van de voermanagementoplossing van BvL met de V-Connect Dairy Feeder willen wij nog extra wijzen: De op de voermengwagen geïnstalleerde Dairy Feeder-box beschikt, vergelijkbaar met een eenvoudige weegschaal, over een digitaal display met buitengewone resolutie. Dit zorgt ervoor het Dairy Feeder-systeem ook zonder web en app gebruikt kan worden in speciale situaties, bijvoorbeeld bij vervanging in verband met ziekte of vakantie. Op deze manier is het voeren zo ook zonder digitale functies gegarandeerd.

De web-based V-CONNECT Dairy Feeder bestaat uit hardware-, web- en app-component. De menunavigatie binnen de app is zeer overzichtelijk vormgegeven en de applicatie kan intuïtief worden bediend. De app is gratis beschikbaar via de Google Play Store en de app-store en kan op een willekeurig aantal mobiele eindapparaten tegelijkertijd worden gebruikt. Alle actueel ingevoerde gegevens of wijzigingen worden parallel en gelijktijdig gesynchroniseerd. Hierdoor hebben alle gebruikers altijd een actueel overzicht van alle gegevens.

Onze downloads voor u

DOWNLOADS VAN PERSBICHTEN